OVER ONS THEOLOGISCH SEMINARIE

zuster Marietje

NIEUWE DIRECTEUR
Welkom bij ons seminarie. Wij hopen dat er zich in het nieuwe studiejaar vele enthousiaste studenten zullen aanmelden bij ons geliefde seminarie. Studenten uit binnen en buitenland zijn welkom.
Vanaf 1 december 2018 heeft het Seminarie een nieuwe gedreven actieve geïnspireerde inspirerende directeur n.l. Consuella Overloon-Landvreugd.
ADMINISTRATIE
 
Voor rechtstreekse praktische vragen kunt u zich richten tot iemand van de administratie en voor de meeste zaken kunnen zuster Marietje en zuster Daaljane u de weg wijzen, want zij werken al vele jaren bij het Seminarie.
Zij  zijn de contactpersonen voor aankomende studenten, maar ook voor de mensen die al langer bij het seminarie studeren, zij zijn goed op de hoogte van alles en helpen u bij specifieke vragen verder. Ook kunt u via hen contact maken met het Interim Management Team. Als u naar het Seminarie belt krijgt u meestal een van hen aan de lijn.
Ook de andere mensen bij de administratie staan u graag te woord. 

zuster Daaljane

Onze Filosofie

Onze basis is ons geloof en  onze roeping door de Allerhoogste.


Ons Seminarie is gesticht door de Evangelische Broedergemeente Suriname, maar heeft een open oecumenisch karakter. Bij ons Seminarie studeren mensen van verschillende kerken en ook de docenten die les geven zijn van verschillende kerken.

 

Bovendien heeft ons Seminarie een internationaal karakter en er geven mensen les van Suriname, Brazilië, Tanzania, Duitsland en Nederland. De voertaal bij de colleges is Nederlands en soms Engels.
lees onze doelstelling

Onze Geschiedenis

Het eerste begin van het seminarie ligt heel lang terug, want in 1902 werd de Theologische School gesticht onder leiding van Theodoor Muller.

 

Deze school heeft bestaan tot 1923.

 

Daarna is er een periode geweest dat de meeste predikanten in buitenland werden opgeleid.

 

Op 15 oktober 1968 werd het Studie- en Vormingscentrum  der EBGS geopend en dit instituut kreeg in de tachtiger jaren de naam Theologisch Seminarie.

Meer lezen

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now