STUDENTEN AAN HET WOORD

Marietje Letterboom aan het woord
Na 35 jaar leerkracht te zijn geweest, toen ik 55 was, wilde ik iets anders en God heeft mij geleid. In de augustusmaand ging ik naar een bijeenkomst van de EBGS en daar lagen folders van de Theologische Opleiding en die vond ik heel interessant, dus die nam ik mee naar huis. Daarna bleven ze daar eerst gewoon liggen.
Een tijdje later raakte ik in coma en kwam ik op de Intensive care te liggen en terwijl ik in coma was, had ik een visioen van neen groot feest met mensen in witte kleding.
Toen ik bijkwam, had ik het gevoel, dat God wilde dat ik Theologie ging studeren, dus heb ik mij ingeschreven. 
Tijdens de studie heb ik veel onderzoek gedaan bij de Wanicakerk en zij vroegen mij om daar op zondag te preken, maar ik vond dat ik daar nog niet klaar voor was. Wel ben ik toen begonnen met het leiden van de zaterdagavonddiensten in die gemeente en dat doe ik nog steeds tenminste eenmaal per maand, soms vaker.
Ondertussen werk ik al weer 9 jaar bij de administratie van het Theologisch Seminarie. Door mijn werkzaamheden heeft mijn studie wat langer geduurd. Ik ben met mijn eindscriptie bezig en hoop dit jaar af te studeren.

Hi allemaal,

 

Ik ben Rutu Paulus, 39 jaar. Ik ben leerkracht en sinds oktober 2016, student bij het Theologisch Seminarie der EBGS. Na jaren als schoolleider en in de missie werk voor de EBGS, gevoel en wil ik dieper en breder toegerust worden om beter in en buiten de kerk te dienen maar ook op mijn werkveld, het onderwijs.

Om bovenstaande redenen heb ik mij ingeschreven op het TS. Een instituut bij uitstek, om onderwezen te worden hoe om te gaan met mens, de natuur en al wat geschapen is. De Bijbel, Gods woord wordt op verschillende invalshoeken en achtergronden belicht. Ik leer heel veel over ethiek, psychologie, godsdienstpsychologie, diaconaat, rentmeesterschap, sociologie, apostolaat, de talen van de Bijbel, hebreeuws en grieks, zang en muziek, storytelling, communicatieve vaardigheden, preken etc. Ik wordt steeds sterker in mijn geloofsleven en wijzer en beter instaat om antwoorden te vinden voor levensvragen, maar ook om te gaan met maatschappelijke vraagstukken.

Wilt u meer weten en of toegerust te worden, kom een kijkje nemen en schrijft u zich in. Ik kijk uit naar u.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now