OPLEIDINGEN

Geestelijk werk verrichten onder kwetsbare mensen in een veranderende wereld....
Bij het seminarie leiden we mensen op om dienstbaar aan het werk te gaan onder mensen en mensenkinderen. De taak van een geestelijk leider is juist om de zwakkeren te ondersteunen met woord en daad. Wij geloven dat wij met hulp van boven het leven leefbaarder kunnen maken voor iedereen ongeacht achtergrond en cultuur.
Aan het seminarie leren de studenten niet alleen alles over het christelijk geloof, maar ook over de andere geloven die er in Suriname zijn, er worden vakken onderwezen als Cross culturele theologie, waar geestelijke bruggen worden geslagen voorbij het geloof.
Bij het kerkenwerk richten wij ons niet alleen op gelijkgestemden, nee wij proberen ons open te stellen voor iedereen en waar een geestelijke of praktische noodvraag is, voelen wij ons geroepen om de helpende hand uit te steken.

Bachelor Theology

Dit is een vierjarige weten-schappelijke dagopleiding, waarbij men de bijbel in de grondtekst leert lezen, in het Grieks en Hebreeuws. Met deze opleiding goed doorstuderen en een Master halen en bv docent worden aan het seminarie en/of  predikant worden. meer lezen

Bachelor Divinity

Dit is een vierjarige deeltijd-opleiding, die in de avonduren op 4 avonden per week gegeven wordt met de oude talen erbij. 
Met deze opleiding kunt u onder anderen predikant worden en/of docent bij sommige cursussen, die wij geven. meer informatie

Middelbare Theologische Opleiding

Deze driejarige deeltijdopleiding leidt op tot hulppredikant of kinderhuis- of internaat-leider. Om toegelaten te worden moet men minstens MULO hebben of BTO. Het is een gedegen opleiding. meer lezen

Basis Theologische Opleiding

Deze driejarige deeltijd-opleiding leidt o.a. op tot Jeugdwerker of evangelist of pr-medewerker of pastoraal medewerker of administratief medewerker. Voor deze opleiding is geen hoge vooropleiding nodig, Na deze studie kan men doorstuderen. meer lezen

Master Opleiding

Hoewel er reeds plannen zijn gemaakt voor het opzetten van een Master-opleiding is dit plan toch weer wat uitgesteld, aangezien het nog niet mogelijk was om reeds nu een Master-opleiding te realiseren. Mogelijk wordt dit bij genoeg vraag een aanbod in de komende jaren. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now